ჯენერსი

სკოლის ცხოვრება

Დამატებითი კრედიტი

3
თავი 48 დეკემბერი 2, 2021
თავი 47 დეკემბერი 2, 2021

რომანტიკის დახატვა

5
თავი 43 ნოემბერი 29, 2021
თავი 42 ნოემბერი 29, 2021

სამედიცინო დაბრუნება

4.3
თავი 129 სექტემბერი 25, 2021
თავი 128 სექტემბერი 25, 2021

ქალღმერთი სტარგრამა

5
თავი 66 ნოემბერი 29, 2021
თავი 65 ნოემბერი 29, 2021

დაქირავებული ჩარიცხვა

4.5
თავი 61 დეკემბერი 1, 2021
თავი 60 ნოემბერი 24, 2021

დაიმახსოვრე დედაშენისგან!

4.2
თავი 25 დეკემბერი 1, 2021
თავი 24 დეკემბერი 1, 2021

შენ არ ხარ კარგი

2
82 ნოემბერი 29, 2021
81 ნოემბერი 29, 2021

ANZ

4
თავი 31 დეკემბერი 1, 2021
თავი 30 დეკემბერი 1, 2021

არასდროს არ არის გვიან

5
თავი 47 დეკემბერი 1, 2021
თავი 46 დეკემბერი 1, 2021

ოცი

3
თავი 15 დეკემბერი 1, 2021
თავი 14 ნოემბერი 23, 2021

ნუნას გემო

2.5
თავი 52 ნოემბერი 30, 2021
თავი 51 ნოემბერი 30, 2021

მრავალმხრივი მაგი

4
თავი 770 ნოემბერი 29, 2021
თავი 769 ნოემბერი 29, 2021