ჯენერსი

შუნენი

ᲞᲐᲜᲓᲔᲛᲘᲐ

0
თავი 67.5 დეკემბერი 2, 2021
თავი 67 - [დასრულება] დეკემბერი 2, 2021

სოლო მართლწერის კასტერი

1
თავი 70 დეკემბერი 2, 2021
თავი 69 დეკემბერი 2, 2021

ჭირვეულის მეორე მოსვლა

5
86 დეკემბერი 2, 2021
85 ნოემბერი 24, 2021

იანკი ჯ.კ. კუზუჰანა-ჩან

0
თავი 84 დეკემბერი 2, 2021
თავი 83 ნოემბერი 26, 2021

ნანო მანქანა

0
თავი 82 დეკემბერი 2, 2021
თავი 81 ნოემბერი 29, 2021

ლეგენდა ჩრდილოეთ დანაზე

5
110 დეკემბერი 2, 2021
109 ნოემბერი 25, 2021