18 USC § 2257/2257A

აღდგენა

1998 წლის ციფრული ათასწლეულის საავტორო კანონის შესაბამისად (აშშ საავტორო უფლებების ოფისი), მფლობელები და ოპერატორები

Freecomiconline.me დაუყოვნებლივ რეაგირებას მოახდენს საავტორო უფლებების დარღვევის შესახებ პრეტენზიებზე, რომლებიც ეცნობება Freecomiconline– ის დანიშნულ საავტორო უფლებების აგენტს. გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ DMCA- ის 512 (ვ) ქვეპუნქტის თანახმად (17 USC § 512 (ვ)), ნებისმიერი პირი, ვინც შეგნებულად მატერიალურად არასწორად აცხადებს, რომ მასალა ან საქმიანობა არღვევს, შეიძლება დაეკისროს პასუხისმგებლობას.

თუ თვლით, რომ თქვენი საავტორო უფლებების მქონე ნაწარმოები გადაწერილია ისე, რომ წარმოადგენს საავტორო უფლებების დარღვევას, გთხოვთ მოგვაწოდოთ Freecomiconline– ის საავტორო უფლებების აგენტი შემდეგი ინფორმაცია:

ექსკლუზიური უფლების მფლობელის სახელით მოქმედი პირის ფიზიკური ან ელექტრონული ხელმოწერა, რომელიც სავარაუდოდ დარღვეულია;
საავტორო უფლებებით დაცული ნაწარმოების იდენტიფიკაცია, რომელიც ირწმუნება, რომ დარღვეულია, ან, თუ საავტორო უფლებების მრავალჯერადი დარღვევა ერთ ონლაინ საიტზე დაფარულია ერთი შეტყობინებით, ასეთი ნაწარმოებების წარმომადგენლობითი სია;
იმ მასალის იდენტიფიკაცია, რომელიც ირწმუნება, რომ არის დამრღვევი ან არის საგანი, რომელიც უნდა მოიხსნას ან მასზე წვდომა უნდა იყოს გამორთული, და გონივრულად საკმარისი ინფორმაცია იმისთვის, რომ Freecomiconline- მა შეძლოს მასალის განთავსება (როგორიცაა URL ან URL ვიდეოს ნომერი);
გონივრულად საკმარისი ინფორმაცია იმისთვის, რომ Freecomiconline დაგიკავშირდეთ: სახელი, მისამართი, ელ.ფოსტა, ტელეფონის ნომერი, თუ ეს შესაძლებელია;
განცხადება იმის შესახებ, რომ მომჩივან მხარეს აქვს კეთილსინდისიერი რწმენა, რომ მასალის გამოყენება გასაჩივრებული ფორმით არ არის უფლებამოსილი საავტორო უფლებების მფლობელის, მისი აგენტის ან კანონის მიერ; და
განცხადება იმის შესახებ, რომ შეტყობინებაში მოცემული ინფორმაცია არის ზუსტი და ცრუ ჩვენების თანახმად, თქვენ უფლებამოსილი ხართ იმოქმედოთ ექსკლუზიური უფლების მფლობელის სახელით, რომელიც სავარაუდოდ ირღვევა.

18 USC § 2257/2257A

18 USC § 2257/2257A ჩანაწერების შენახვის მოთხოვნების შესაბამისობის განცხადება.
Freecomiconline.me არ არის ვებსაიტზე ნაპოვნი ნებისმიერი შინაარსის (Freecomiconline.me) პროდიუსერი. რაც შეეხება ჩანაწერებს 18 USC § 2257 any ამ საიტზე ნაპოვნი ნებისმიერი და ყველა შინაარსისთვის, გთხოვთ მიმართოთ თქვენს თხოვნას იმ საიტისთვის, რომლისთვისაც შეიქმნა შინაარსი.

Freecomiconline.me არ არის ვებსაიტზე ნაპოვნი ნებისმიერი შინაარსის (Freecomiconline.me) მწარმოებელი 18 USC §2257 და 28 CFR 75 და შესაბამისად გათავისუფლებულია ჩანაწერების შენახვის მოთხოვნებისგან.

Freecomiconline.me არის სურათების გაზიარების საიტი, რომელშიც განთავსებულია სხვადასხვა სახის ზრდასრული შინაარსის ატვირთვა, გაზიარება და დათვალიერება, ხოლო როდესაც Freecomiconline.me მაქსიმალურად ცდილობს შესაბამისობის შემოწმებას.

Freecomiconline.me იცავს შემდეგ პროცედურებს შესაბამისობის უზრუნველსაყოფად:

ყველა მომხმარებლის მოთხოვნაა 18 წლის იყოს სურათების ასატვირთად.
ატვირთვისას, მომხმარებელმა უნდა შეამოწმოს შინაარსი; დარწმუნდით, რომ ის არის 18 წლის; ადასტურებს, რომ ის ინახავს მოდელების ჩანაწერებს შინაარსში და რომ ისინი 18 წელზე მეტი ასაკის არიან.
დაადასტურეთ, რომ ატვირთული შინაარსი ან ეკუთვნის მომხმარებელს, ან მას აქვს იურიდიული ლიცენზია, რომ ატვირთოს, გამოაქვეყნოს, გააზიაროს შინაარსი.
ჩვენ მტკიცედ გვწამს, რომ ყველა მოდელი, მსახიობი, მსახიობი და სხვა პირი, რომელიც გამოსახულია ამ ვებგვერდზე რეალურად სექსუალურად გამოხატულ ვიზუალურ წარმოდგენებში იყო 18 წლის ან უფროსი ასაკის შექმნის დროს. ჩვენ მტკიცედ გვჯერა, რომ ყველა პროდიუსერი, რომლის შინაარსი გამოჩნდება ამ საიტზე, შეესაბამება 18 USC 2257 შესაბამის ვებგვერდს.

Freecomiconline.me გვპირდება, რომ ყველაფერს გააკეთებს იმისათვის, რომ მოძებნოს და შეწყვიტოს შეურაცხმყოფელი ფოტოები ან/და ვიდეოები.
დამატებითი დახმარების მისაღებად დაუკავშირდით [ელ.ფოსტით დაცულია] შესაბამისობა.

იხილე WEBTOON BY